Forbrukertips

Sparepærer

Benytt sparepærer og lysrør der lyset står på og hvor det ikke er oppvarmingsbehov, for eksempel ute. Eksempel glødelampe 60W 6t/døgn 60W x 6t x 365 d = 131 kWh/år 66 kr/år. Eksempel sparepære 11 W 6t/døgn 11W x 6t x 365 d = 24 kWh/år 12 kr/år.

Slå av lys!

Vær bevisst på at alle i husstanden slår av lyset når rom forlates tomme. Dette kan medføre betydelige reduksjoner på strømregningen.

"Folk vet lite om krav til el-anlegget"

Over 70 prosent av norske huseiere er ikke klar over at de selv må kunne dokumentere at el-anlegget i egen bolig er i forskriftsmessig stand. Det viser en spørreundersøkelse MMI har gjennomført for Produkt- og Elektrisitetstilsynet. Når ovnene nå skrus på for fullt, råder Norsk Brannvern Forening folk til å sjekke sitt anlegg.

I 1998 ble det registrert 800 branner som skyldtes feil ved det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske apparater. Tidligere foretok det lokale e-verket jevnlig kontroll av el-anlegg i boliger. Det gjør de ikke lenger, og fra 1. juli 1999 måtte huseier selv sørge for dokumentasjon på at el-anlegget er i henhold til forskriftene. Kan man ikke det, risikerer man kraftig avkortning i forsikringsutbetalingen ved en eventuell brann. Faktisk kan man bli stilt økonomisk ansvarlig for en brann som skyldes feil på det elektriske anlegget - selv om man har solgt huset og flyttet.

De nye forskriftene stiller andre, og strengere krav til hver enkelt huseier. Mange el-installatører har tatt konsekvensene av dette og gjennomført spesiell opplæring av sine ansatte, noe som gjør det både kostnadseffektivt og enkelt å få utført kontroll av el-anlegg. Jeg vil anbefale folk å ta kontakt med en fagmann med jevne mellomrom får å få en vurdering av det elektriske anlegget, sier Thor Kr. Adolfsen i Norsk Brannvern Forening.

Eldre anlegg farligst

Mange boliger rundt om i landet har ennå elektriske anlegg som ble installert på 50-tallet. Disse anleggene er ikke dimensjonert for dagens elektrisitetsforbruk, og resultatet blir ofte overbelastning og i verste fall brann. Men selv på nyere anlegg kan det oppstå feil. Spesielt oppmerksom bør man være hvis støpsler og stikkontakter har en tendens til å bli varme. Det samme gjelder dersom man til stadighet er nødt til å skifte sikringer.

Det er viktig at folk tar tegn på at noe er galt alvorlig. Å forsøke å utbedre feilen selv fraråder jeg på det sterkeste. I mange tilfeller er det ulovlig og ikke minst farlig. Det kan bli dyre kroner spart. Dessuten er det mange forsikringsselskaper som gir avslag i premien dersom man har foretatt visse sikkerhetsforanstaltninger, understreker Adolfsen.

Bruk vettet

At el-anlegget er i topp stand betyr lite dersom man selv ikke er bevisst sin omgang med elektriske apparater. Gode regler kan derfor ikke gjentas for ofte:

  • Pass på at gardiner og lignende ikke kommer nær elektriske ovner, og benytt ikke ovner som tørkestativ.
  • Overdreven bruk av støpsler og skjøtekontakter øker brannfaren.
  • Trekk ut støpslet fra strykejern og andre apparater som bør brukes under tilsyn, selv om du planlegger å bli borte kun kort tid.
  • Bruk ikke sterkere lyspære enn lampen din er beregnet for.
  • Bruk bare godkjent elektrisk utstyr.